Mastercard bỏ yêu cầu ký tên sau khi mua hàng

mastercard-bo-yeu-cau-ky-ten-sau-khi-mua-hang