Sự khác nhau giữa thẻ và tài khoản ngân hàng

su-khac-nhau-giua-the-va-tai-khoan-ngan-hang

Sự khác nhau giữa thẻ và tài khoản ngân hàng. Có những loại thẻ nào ? thẻ tín dụng và tài khoản ngân hàng khác nhau thế nào