Quốc hội đồng ý cho phá sản ngân hàng yếu kém

quoc-hoi-dong-y-cho-pha-san-ngan-hang-yeu-kem

Quốc hội đồng ý cho phá sản ngân hàng yếu kém