Dùng bitcoin để thanh toán có thể bị phạt tù

dung-bitcoin-de-thanh-toan

Dùng bitcoin để thanh toán có thể bị phạt tù